9. Sınıf

9. Sınıf Matematik Konuları Saat
1. ÜNİTE – MANTIK
1. Önermeler ve Bileşik Önermeler 10
2. ÜNİTE – KÜMELER
2. Kümelerde Temel Kavramlar 8
3. Kümelerde İşlemler 8
3. ÜNİTE – DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
4. Sayı Kümeleri 10
5. Bölünebilme Kuralları 10
6. Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 16
7. Üslü İfadeler ve Denklemler 20
8. Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 30
4. ÜNİTE – ÜÇGENLER
9. Üçgenlerde Temel Kavramlar 3
10. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 6
11. Üçgenlerin Yardımcı Elemanları 6
12. Dik Üçgen ve Trigonometri 8
13. Üçgenin Alanı 6
5. ÜNİTE – VERİ
14. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 6
15. Verilerin Grafikle Gösterilmesi 6
TOPLAM: 144